Huize St. Bonaventura

YVONNE WILLEMSE (°1967)

19 juni - 10 juli 2022www.yvonnewillemse.nl

‘D 11 - 08’ - 2021 - Olieverf

op multiplex - 26x26x3 cm

‘D11 - 15’ - 2022 - Olieverf op multiplex - 15x15x2,4 cm

‘D11 - 19’ - 2022 - Olieverf op multiplex - 15x15x2,4 cm

‘Donkere verlatenheid 03’ - 2021 

Houtskool en alkyd op papier op 

hout - 22x16 cm

‘D11 - 10’ - 2021 - Olieverf op multiplex -

26x26x3 cm