Huize St. Bonaventura

PAUL GEES  °1949

22/09 - 15/10/2006


‘Uit de confrontatie tussen en door minimale bewerkingen op de materialen hout, steen, staal en lood ontstaan spanningsvolle tegenstellingen die elkaar lijken op te heffen in een precair evenwicht.

Deze spanning is reëel en verwerkt het thematisch omgaan met de zwaartekracht als basis voor de opbouw en de expressie van de sculptuur. Het streven naar essentie en vanzelfsprekendheid, eerlijkheid en leesbaarheid, helderheid en eenvoud vormen hierbij het uitgangspunt.’

'Er-langs' - 2006 - Blauwe plaat, hout en steen - 67x26x9 cm

'Front 1' - 2006 - Blauwe plaat, 

hout en steen - 80x15x15 cm

'Er-tussen' - 2006 - Blauwe plaat, hout en steen - 38x22x9 cm

'In diagonaal' - 2006 - Blauwe plaat, hout en steen - 35x30x15

'Klein gesloten' - 2001 - Hout en steen - 35x9,9x7 cm

'Kleine gevel' - 2006 - Blauwe plaat, hout en steen - 37x22x10 cm