Huize St. Bonaventura

JEAN-GEORGES MASSART (°1953 - †2022)

24/03 -14/04/2024

Z.T. - Teenwilg en vlier - 2017

16x20x9 cm

Z.T. - Vlier, teenwilg en rode 

oker - 2003 - 22x21x14 cm

Z.T. - Bamboe en blauw 

pigment - 2018 - 27x6x6 cm

Z.T. - Vier en bamboe - 1993

37x33x3 cm

Z.T. - Teenwilg, vlier, rode oker 

2020 - 46x32x3 cm

Z.T. - Bamboe, eenjarige stengel

en rode oker - 2015 - 24x21x14 cm